Rotu dizains, dabīgās ādas, kažokādas; roku darbs

Jewelry design, genuine leather, fur; handmaded


LV>  Dabīgā āda ir cēls materiāls ar pārbaudītu vērtību. Turklāt tas ir viegls materiāls, tāpēc ideāli piemērots rotu veidošanai. Dizains Gunde ir darinājumi no dabīgām ādām, kažokādām ar raksturu katrā eksemplārā.

Piedāvājumā rotu kolekcijas, kas pārstāv autora radošās kompilācijas laikmeta un modes personīgo izjūtu robežās. Kā arī etnogrāfisko mantojumu stilizācijas, kas neierobežojas vienīgi ar latviskā mantojuma turpināšanu, bet transformē dažādo etnogrāfisko materiālu iespaidus laikā un telpā, nojaucot nacionālās un vēsturiskās robežas.

 EN> Natural leather is a noble material with proven value. This is a lightweight material - ideally suited for crafting jewelry in great shapes. Gunde Design means creations from natural leather and fur.

Jewelry collection represents creative compilations of author’s personal feelings of the time and fashion. Styling of ethnographic inheritances includes not only Latvian traditions but transforms various ethnographic material timestamps into flow of time removing national and historic borders.